Skip to main content

Tháng 4 năm 2019: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.352 hồ sơ

Trong tháng 4 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.352 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.338 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,96%).

 

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 4/2019 là 1.801 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 358 hồ sơ; tiếp nhận mới là 1.443; thực hiện trả kết quả 1.352 hồ sơ, trong đó có 16 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 1,18%); còn 418 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trong đó có 410 hồ sơ chưa đến hạn, 08 hồ sơ quá hạn. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông vận tải 665 hồ sơ, Kế hoạch và đầu tư 239 hồ sơ, Tư pháp 160 hồ sơ... Trong tháng, có 567 lượt đánh giá cán bộ tại Trung tâm, trong đó: đánh giá Rất hài lòng là 519 lượt, chiếm 91,53%; 48 lượt đánh giá Hài lòng, chiếm 8,46%.

 

Các hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc nội quy làm việc; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung