Skip to main content

Nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT có hiệu lực từ năm 2018

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 02/2018, Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cho biết, trong năm 2018, nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT bắt đầu có hiệu lực. Một mặt sẽ mở rộng quyền lợi cho người lao động tham gia vào hệ thống BHXH; đồng thời cũng tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật về trách nhiệm tuân thủ nghĩa vụ này.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đánh giá công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng và công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2018, vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Sở Y tế  tổ chức hội nghị sơ kết công tác khám chữa bệnh BHYT năm 2017 và triển khai ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2018.

Subscribe to Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội