Skip to main content

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ATTP

Ngày 19/9, Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm cho các nhà hàng, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Tham gia hội nghị có gần 40 đại diện các cơ sở là các nhà hàng, các trường học có bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đơn vị đã được phổ biến các nội dung như: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể; Thông tư 30/2012 của Bộ Y tế ngày 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thông tư số 47/2014/TT_BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;…

 

Cán bộ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm phổ biến văn bản

 

Thông qua hội nghị, các đơn vị kịp thời được cập nhật kiến thức cần thiết quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể. Từ đó, góp phần thực hiện tốt tại cơ sở, bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

 

Vi Hoa