Skip to main content

Tập huấn thông tin về kê đơn và bán thuốc kê đơn

Ngày 10/10, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật thông tin về kê đơn và bán thuốc kê đơn cho các cán bộ phụ trách, cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.