Skip to main content

Tập huấn quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “chanh rừng Mẫu Sơn”

Ngày 8/8, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc tổ chức tập huấn cho các cán bộ hội làm vườn về công tác quản lý, tổ chức sản xuất của hội và cho người sản xuất kiến thức về nhãn hiệu tập thể “Chanh rừng Mẫu Sơn”.