Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo đưỡng đường giao thông nông thôn

Ngày 27/6, tại huyện Bình Gia, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Bình Gia đã tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ về quản lý bảo dưỡng đường giao thông nông thôn cho các cán bộ giao thông của các huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn.

 

Hội nghị tập huấn

 

Trong thời tập huấn, trên 160 học viên là các cán bộ giao thông cấp huyện và cấp xã của các huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn đã được phổ biến các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn như: kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông nông thôn; xử lý vi phạm về quy định quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các Thông tư quy định trong công tác quản lý, khai thác đường giao thông nông thôn; đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020,…

 

Qua đó, các cán bộ giao thông ở cơ sở sẽ có thêm những kiến thức cơ bản về công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông. Vận dụng tốt tại cơ sở, góp phần xây dựng tốt đường giao thông trên địa bàn được tốt hơn, phục vụ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

 

Vi Hoa