Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017. Dự lớp tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc. Theo chương trình, lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 07 và 08/12/2017.

 

IMG20171207081845.jpg

 

 

Các đại biểu dự lớp tập huấn đã được PSG.TS Nguyễn Danh Tiên, Phó Viện trưởng Viện Lịch Sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Vai trò của tư liệu và công tác sưu tầm tư liệu lịch sử phục vụ công tác biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; Một số vấn đề cơ bản về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở theo Chỉ thị 05-CT/TW; Công tác khoa giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Việc tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trên địa bàn, nhất là những cán bộ làm công tác tuyên giáo của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh, cán bộ ban tuyên giáo các cấp mới kiện toàn chưa tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

 

Đức Luận