Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm

Ngày 14/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm trong công tác thanh tra, kiểm tra và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho gần 70 cán bộ phụ trách chương trình an toàn thực phẩm, cán bộ trạm y tế của 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc.

 

Khai mạc lớp tập huấn

 

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư số 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh không đảm bảo ant oàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế,… hướng dẫn thống kê phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; một số vấn đề cơ bản về lấy mẫu kiểm tra, thanh tra,…

 

Đây là những kiến thức cần thiết để các cán bộ phụ trách chương trình, cán bộ quản lý trên địa bàn nắm bắt sâu hơn, áp dụng linh hoạt, có hiệu quả các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm một cách khoa học, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng./.

 

Vi Hoa