Skip to main content

Tập huấn kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Trong 2 ngày 21 và 22, tại thành phố Lạng Sơn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 

Tham gia hội nghị có trên 50 đại biểu là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đến từ 11 tỉnh phía Bắc. (nên đưa tên các tỉnh cụ thể vào)

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lạng Sơn phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, các hội thành viên đã được phổ biến các nội dung liên quan đến công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội như: Tổng quan về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam; quy trình thực hiện; một số nội dung quan trọng trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cách hình thức, cách thức thực hiện; kinh nghiệm và phương pháp thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội,… Kết thúc chương trình, các học viên sẽ được trao Chứng chỉ chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn.

 

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Thông qua hội nghị, giúp các học viên được nâng cao năng lực và phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại cơ sở. Đồng thời, xây dựng và phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức; nâng cao năng lực và vị thế của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật và các hội thành viên trong giải quyết các vấn đề thực tiễn phát triển ở các cấp, ngành, địa phương./.

 

Vi Hoa