Skip to main content

Tập huấn khởi sự doanh nghiệp năm 2019

Ngày 02/7, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành Đoàn Lạng Sơn tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Phổ biến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

Tại hội nghị, trên 30 đoàn viên thanh niên đã được phổ biến các chuyên đề liên quan đến các cơ chế, chính sách, chương trình khởi nghiệp như những nội dung cơ bản của Luật hợp tác xã năm 2012; quy trình thành lập, đăng ký hợp tác xã; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghệ; các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tập huấn, các đoàn viên thanh niên đã trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia khởi nghiệp.

 

Lớp tập huấn góp phần trang bị những kiến thức, kinh nghiệm cơ bản trong khởi nghiệp, giúp các bạn đoàn viên thanh niên từ khi tuổi còn trẻ sẽ có thêm những khát vọng, dám nghĩ dám làm, đưa ra những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo mới, phù hợp với bản thân để khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp./.

 

Vi Hoa