Skip to main content

Sở Tư pháp phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019 tại thành phố Lạng Sơn

Ngày 14/5, Sở Tư Pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 350 đại biểu bao gồm: toàn bộ thành viên tổ hòa giải, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các cán bộ tư pháp, đại diện Ban công tác mặt trận, lãnh đoàn thể các khối, thôn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự năm 2015; Luật hôn nhân và gia đình, Luật hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về thẩm quyền, xử lý đơn, các bước thực hiện hòa giải; kỹ năng tổ chức thực hiện 01 cuộc hòa giải ở cơ sở, kỹ năng thuyết phục, giải trình của người chủ trì; hướng dẫn rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các bên thực hiện yêu cầu của Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải;…