Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 18/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Năm 2017, Sở TTTT có nhiều bước phát triển mới, đạt kết quả tích cực về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Đã xây dựng và bàn giao 15 trạm truyền thanh cho các xã xây dựng nông thôn mới, cấp phát 1.250 thiết bị radio cầm tay cho các hộ nghèo thuộc vùng khó khăn. Hướng dẫn, hỗ trợ, triển khai thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Cấp gần 9000 hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đã có 154 dịch vụ công mức độ 3 được cung cấp trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh Lạng sơn trên các đài truyền hình của trung ương.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2018, Sở TTTT tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai và duy trì hoạt động có hiệu quả các lĩnh vực TTTT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong năm 2018, Sở tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực TTTT, trọng tâm là triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể hơn, phối hợp tổ chức hướng dẫn, tập huấn. Nâng cấp hệ thống phần mềm văn phòng điện tử (eOffice), mở rộng mạng lưới bưu chính viễn thông, nhất là hệ thống tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, phát triển bưu chính tài chính, hệ thống truyền hình trực tuyến, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hạ tầng kỹ thuật. Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền. Có kế hoạch xử lý, phản ánh thông tin, tuân thủ quy chế phát ngôn. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước đầu tư trang thiết bị làm việc.

 

Khánh Ly