Skip to main content

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 19/1/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2017, toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực; đã giải quyết việc làm mới cho 14.200 người, đạt 101,4% kế hoạch, tuyển mới đào tạo nghề được gần 11.800 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,6%, tăng 2,1% so với năm 2016; tỷ lệ giảm nghèo cả năm đạt 3,3% (vượt 10% so với kế hoạch); các công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, cải cách hành chính được duy trì; lĩnh vực chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm chỉ đạo.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018, toàn ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo hoạt động của các cơ sở dạy nghề, tham mưu UBND cùng cấp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp cấp huyện, từng bước xây dựng đề án tự chủ cho một số cơ sở dạy nghề; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, quản lý tốt lao động qua biên giới; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là chính sách với người có công; làm tốt công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, tại cộng đồng và gia đình; trước mắt tổ chức tốt việc tham mưu cho huyện, tỉnh chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho người có công, người nghèo, người yếu thế một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo.

 

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 12 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017./.

 

Bích Diệp