Skip to main content

Sơ kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 03/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức hoạt động từ ngày 17/01/2019. Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.303 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành và Công ty Điện lực Lạng Sơn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận 7.394 hồ sơ; đã trả kết quả 6.901 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 6.830 hồ sơ, đạt 98,97%, trả trễ hẹn 71 hồ sơ, chiếm 1,02%; 493 hồ sơ đang giải quyết; đã chuyển 5.162 hồ sơ từ Trung tâm tới các sở, ngành và chuyển trả ngược lại đối với 5.005 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; có 2.740 lượt đánh giá cán bộ tại Trung tâm, trong đó 2.587 lượt đánh giá rất hài lòng chiếm 94,42%, 153 lượt đánh giá hài lòng, chiếm 5,58%. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, qua đó tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thời gian tới.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị Trung tâm giải quyết ngay các hồ sơ trễ hẹn, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng trả hồ sơ chậm muộn, giảm thiểu số hồ sơ bị trả trễ hẹn; tiếp tục rà soát cơ chế hoạt động, có phương án bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, tránh lãng phí về nhân lực, quan tâm đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, rà soát bộ phận một cửa tại cấp huyện, cấp xã; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với Trung tâm xây dựng phương án lắp đặt, nâng cấp phần mềm ứng dụng, sử dụng hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục cải cách TTHC, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

 

Thùy Linh