Skip to main content

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương (2013 – 2018)

Ngày 30/8/2018, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Tham dự có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Thời gian qua, nhiệm vụ huấn luyện được BCH Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập đảm bảo cho huấn luyện, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Chất lượng công tác huấn luyện lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu. Qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phó Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 biểu dương những thành tích BCH Quân sự tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW 5 năm qua. Thời gian tới đề nghị các cơ quan quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt Nghị quyết 765-NQ/QUTW; rà soát, tổ chức biên chế cơ quan đơn vị, nâng cao trình độ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, huấn luyện vũ trang, tăng cường kiểm tra chất lượng huấn luyện các đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, tổ chức diễn tập phòng thủ, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

 

Thủ trưởng BCH Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, 9 tập thể, 8 cá nhân được BCH Quân sự tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW.

 

Thùy Linh