Skip to main content

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 30/7/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

 

Sau gần 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đã triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 53 điểm giao dịch trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó có 01 bưu cục hành chính công đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Số hồ sơ tiếp nhận và chuyển trả qua bưu chính công ích năm 2017 đạt trên 11.700 bộ, năm 2018 đạt trên 9.600 bộ, trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 3.000 bộ. Về chất lượng dịch vụ đạt 100% số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy chuyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong; không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát cũng như bồi thường thiệt hại, thời gian hoàn thành đúng quy định.

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các sở ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện các nội dung theo Quyết định 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng với những nội dung và hình thức tuyên truyền cụ thể; tiếp tục rà soát công bố danh mục về thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; quan tâm đến công tác đánh giá kết quả và công tác tập huấn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Bưu điện tỉnh cần tiếp thu các ý kiến của các đơn vị tại hội nghị, rà soát các nội dung liên quan đến việc mở thêm các điểm giao dịch, điều chỉnh giá cước, tập huấn cán bộ… để phù hợp với tình hình thực tiễn; bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin, đặc biệt là thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

 

Bích Diệp