Skip to main content

Quý I năm 2019: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 2.916 hồ sơ

Trong quý I năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 2.916 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 2.545 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,4%).

 

New Picture_0.png

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh

 

Các hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý I là 2.916 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp là 2.187, tiếp nhận trực tuyến là 729; thực hiện trả kết quả 2.650 hồ sơ, trong đó có 15 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 0,56%); còn 356 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Sở Giao thông vận tải 1.662 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 362 hồ sơ, Sở Tư pháp 324 hồ sơ…

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc nội quy làm việc; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.

 

Có 95,44% công dân, tổ chức đánh giá Rất hài lòng và 4,56% đánh giá Hài lòng về thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung