Skip to main content

Phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh 

Ngày 06/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị bị chất vấn và cơ quan liên quan.

 

Phiên họp đã chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan về hai nhóm vấn đề: công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát việc thu gom và xử lý rác thải đô thị trên địa bàn thành phố và các huyện thời gian qua, phương án xử lý ô nhiễm môi trường và kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn; nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng công trình nhà vệ sinh một số trường học còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu, sự xuống cấp của nhà vệ sinh tại một số điểm trường.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_1221.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Các đại biểu đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, ngắn gọn, trọng tâm các nội dung chất vấn, trong đó tập trung làm rõ các giải pháp lâu dài trong công tác xử lý rác thải, tình trạng của các bãi rác sau khi đóng cửa, nguồn lực để cải tạo và các phương án xử lý ô nhiễm suối Lao Ly, ao Phai Món, bãi rác Tân Lang…,  thực trạng sử dụng, quản lý nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục, các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nhà vệ sinh ở một số điểm trường.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá các câu hỏi chất vấn có trọng tâm, có căn cứ, các đại biểu trả lời trách nhiệm, tâm huyết, khách quan, có lộ trình, giải pháp khắc phục những khó khăn thời gian tới. Về vấn đề thu gom, xử lý rác thải đô thị và xử lý ô nhiễm môi trường, kè suối Lao Ly, đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, xử lý thu gom rác thải trên địa bàn, có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các ngành, ưu tiên bố trí nguồn lực xử lý ô nhiễm môi trường suối Lao Ly, ao Phai Món; các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm… Về thực trạng quản lý, sử dụng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các trường học, bố trí kinh phí, thực hiện tốt công tác xã hội hóa các công trình vệ sinh trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố rà soát hệ thống phòng vệ sinh các trường học, đầu tư kinh phí để cải tạo, sửa chữa, phấn đấu năm học 2019 – 2020 các điểm trường đều có nhà vệ sinh, đồng thời nâng cao tinh thần, trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong quản lý, sử dụng nhà vệ sinh trường học.

 

Thùy Linh