Skip to main content

Phát động chiến dịch vệ sinh tay

Ngày 06/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động chiến dịch “Vệ sinh tay” lồng ghép cùng chương trình tập huấn về phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2019 cho nhân viên Bệnh viện.

 

Hướng dẫn các bước vệ sinh tay

 

Sau 1 năm phát động chiến dich vệ sinh tay, việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ nhân viên tuân thủ vệ sinh tay tăng đến quý II/2019 là gần 85%; tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện trong quý I/2019 từ 4,49% đến hết quý II/2019 xuống còn 2,7%.

 

Chiến dịch “Vệ sinh tay” toàn Bệnh viện năm 2019 có chủ đề “chăm sóc sạch cho tất cả - điều đó nằm trong tay bạn”. Đây là biện pháp đơn giản, hiệu quả, dễ áp dụng cho các trường hợp phòng ngừa lây nhiễm và bệnh nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Tại buổi lễ, đại diện các khoa đã ký cam kết thực hành tốt vệ sinh tay với lãnh đạo Bệnh viện.