Sở Ban Ngành

Link Website
Năm 2018, huyện Hữu Lũng đã triển khai thực hiện 6 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, UBND xã Hòa Bình; việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh; việc chấp hành ph...

Chiều 11/12/2018, Huyện ủy Đình Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng...
Sở Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2019 nhằm phát hiện bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp...

Ngày 13-12-2018, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Những vấn đề cơ bản về hợp tác tư pháp quốc tế trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có - Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó...

Công tác Nội chính
Năm 2018, huyện Hữu Lũng đã triển khai thực hiện 6 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, UBND xã Hòa Bình; việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh; việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tiền công đức của nhân dân đối với Ban quản lý các Đền; việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã Hòa Sơn trong công tác quản lý thu, chi tài chính, các khoản đóng góp của nhân dân; việc quản lý...

Công tác PCTN
Cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ triển khai thực hiện thường xuyên. Kịp thời quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 444,414

  IP của bạn: 34.229.194.198

  Thời gian: 2019-02-22 11:41:49

  Chi tiết:

   Hôm nay: 132

   Tuần này: 1361

   Tháng này: 4426

   Năm nay: 14257

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn