Skip to main content

 1. Chỉ đạo về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Thương mại Khoáng sản Phúc Đại Lợi
 2. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 (09/11/2019)
 3. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
 4. Lạng Sơn công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
 5. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai tại pháo đài Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
 6. Triển khai thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019
 7. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
 8. Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng
 9. Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 10. Kết quả thực hiện tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2019
 11. Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
 12. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định
 13. Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng
 14. Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. Quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
 16. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
 17. Chỉ đạo triển khai thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước
 18. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình
 19. Xử lý tình trạng tour du lịch giá rẻ
 20. Chỉ đạo thực hiện kết luận về dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn