Skip to main content

 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
 2. Điều chỉnh, bổ sung đối tượng được cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh
 3. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em
 4. Công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu phi vào Việt Nam
 5. Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018 – 2019
 6. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 7. Chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
 8. Bảo đảm an toàn giao thông khi tàu khách Hà Nội - Đồng Đăng hoạt động trở lại
 9. Sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế
 10. UBND tỉnh chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
 11. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
 12. Chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật
 13. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 14. Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1
 15. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 16. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 03 năm 2018
 17. Chỉ đạo thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng
 18. Chấn chỉnh công tác trực phòng chống thiên tai
 19. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
 20. Kế hoạch quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn