Skip to main content

 1. Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020
 2. Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 3. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 – 2020
 4. UBND tỉnh chỉ đạo  tăng cường công tác tiêm chủng.
 5. Chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 6. Bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh
 7. Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020
 8. Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2019
 9. Chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng
 10. Kế hoạch gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Canh Tý
 11. Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
 12. Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 13. Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam
 14. Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
 15. Phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2019
 16. Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
 17. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020
 18. Kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 19. Tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 20. Quyết định về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam