Skip to main content

 1. Thành lập Ban Tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp
 2. Chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật
 3. Tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
 4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam
 5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
 6. Chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
 7. Tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
 8. Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018
 9. Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
 10. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ
 11. Quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
 12. Bãi bỏ Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
 13. Thành lập Tổ công tác liên ngành sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 14. Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
 15. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
 16. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế và bảo vệ môi trường
 17. Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT- BTP, ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
 18. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8/2018
 19. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC năm 2018”
 20. Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019