Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
 2. Kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
 3. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Đình Lập năm 2019
 4. Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019
 5. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2019
 6. Quy chế phối hợp quản lý nhập khẩu phế liệu
 7. Bộ Tài chính chỉ thị bình ổn giá cả thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 8. Kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019
 9. Tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới
 10. Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh
 11. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng
 12. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025
 13. Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
 14. Kế hoạch vận chuyển khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ Hội xuân Canh Tý năm 2020
 15. Kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020
 16. Rà soát, xử lý các điểm đấu nối tạm thời hết thời hạn, điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ
 17. Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ lĩnh vực Khoa học và công nghệ
 18. Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 19. Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp
 20. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý