Skip to main content

 1. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 01 năm 2019.
 2. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
 3. Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2018
 4. Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018
 5. Phát động triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV năm học 2018 – 2019
 6. Quyết định nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh
 7. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019
 8. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 9. Quyết định công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2018
 10. Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
 11. Chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính
 12. Chỉ đạo nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
 13. Chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
 14. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 15. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
 16. Công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
 17. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 08 năm 2018
 18. Phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 19. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
 20. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Giao thông vận tải