Skip to main content

 1. Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 2. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 3. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
 4. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm
 5. Công điện khẩn về việc ứng phó với siêu bão Mangkhut
 6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut
 7. Xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác
 8. Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ
 9. Chỉ đạo ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh
 10. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
 11. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 8/2018
 12. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018  của Thủ tướng Chính phủ
 13. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 14. Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
 15. Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 16. Ban hành Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi
 17. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018
 18. Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 19. Công điện về việc ứng phó với bão số 5 trên biển Đông và siêu bão Mangkhut
 20. Công điện tập trung ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam