Skip to main content

 1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019
 2. Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
 3. Thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
 4. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ
 5. Tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam
 6. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040
 7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019
 8. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 5/2019
 9. Phê duyệt Đề án Thí điểm triển khai giáo dục STEM tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
 10. Chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
 11. Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019
 12. Thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh
 13. Chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử
 14. Triển khai gửi, nhận văn bản ký số trên Trục văn bản nội tỉnh và liên thông quốc gia
 15. Chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội nghị, Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2019
 16. Chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn  mới” giai đoạn 2011 - 2020
 17. Xem xét triển khai hệ thống quản lý thông tin về dự án đầu tư
 18. Phê duyệt thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc tỉnh
 19. Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi
 20. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở