Skip to main content

 1. Phối hợp triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020
 2. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ quốc tế
 3. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
 4. Chỉ đạo công tác trực, báo cáo tình hình tết Nguyên đán Canh Tý
 5. Phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020
 6. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. Chỉ thị về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 8. Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị
 9. Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống  mua bán người năm 2019
 10. Chỉ đạo đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt động
 11. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc
 12. UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2020
 13. Triển khai một số nội dung vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia
 14. Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2020
 15. Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 16. Chỉ đạo tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 17. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát của Quốc hội về về phòng, chống xâm hại trẻ em
 18. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 19. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
 20. Tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn Xuân Canh Tý 2020