Skip to main content

 1. Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
 2. Tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019
 3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019
 4. Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ III Xuân Kỷ Hợi - năm 2019
 5. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐHLGVN và Công văn số 130-CV/ĐHLGVN của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam
 6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 472/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
 7. Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải
 8. Kế hoạch hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019
 9. Thực hiện “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
 10. Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
 11. Công bố thủ tục hành chính không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng
 12. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
 13. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát và triển khai các dự án xây dựng cơ bản năm 2019
 14. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản
 15. Phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh
 16. Kế hoạch Thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020
 17. Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 18. Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
 19. Chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 20. Phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025