Skip to main content

 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 2. Chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức
 3. Chỉ đạo phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
 4. Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở
 5. Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh
 6. Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới
 7. Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
 8. Tăng cường xử lý, ngặn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giài quyết công việc
 9. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
 10. Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. Thành lập các Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
 12. Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ liên ngành Hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo tỉnh
 13. Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025
 14. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh
 15. Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2035
 16. Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý
 17. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020
 18. Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 19. Công nhận 08 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Lạng Sơn năm 2019
 20. Tuyên truyền công tác thu ngân sách nhà nước