Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên  đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
 2. Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình,  sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Lạng Sơn
 3. Công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
 4. Di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
 5. Tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới
 6. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019
 7. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020
 8. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Đông Xuân,Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020
 9. Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2020
 10. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh vừa được ban hành năm 2020
 11. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 12. Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2019 - 2020
 13. Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
 14. Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”
 15. Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an
 16. Công nhận 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
 17. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi
 18. Kế hoạch tổ chức tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020
 19. Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030
 20. Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030