Skip to main content

 1. Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”
 2. Thể lệ Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”
 3. Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019
 4. Chỉ đạo định hướng hoạt động bảo tàng
 5. Quy chế phối hợp trao đổi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử giữa Cục Thuế và Sở Tài nguyên và Môi trường
 6. Văn phòng UBND tỉnh triển khai, thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
 7. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 8. Kiện toàn Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý  Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn
 9. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 10. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và nông sản đặc sản Lạng Sơn tại Hà Nội năm 2019
 11. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản 6 tháng đầu năm 2019
 12. Kế hoạch thực hiện Đề án về tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp
 13. Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh
 14. Thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
 15. Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 16. Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
 17. Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ
 18. Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
 19. Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2019
 20. Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn