Skip to main content

 1. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 2. Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
 3. Thể lệ Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Canh Tý năm 2020
 4. Phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 5. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 6. Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020
 7. Bãi bỏ quy định tạm thời về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ
 8. Chỉ thị về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ
 9. Chuẩn bị các điều kiện đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 10. Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
 11. Lạng Sơn có thêm 02 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia
 12. Công điện bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020
 13. Kế hoạch năm 2020 tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
 14. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học
 15. Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
 16. Phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh tý 2020
 17. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020
 18. Nghị quyết về một số biện pháp cấp bách tăng cường chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp
 19. Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020
 20. Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh