Skip to main content

 1. Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 2. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7/2019
 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nộp phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND
 4. Lựa chọn các nhà đầu tư lập phương án quy hoạch chi tiết các khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn
 5. Đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử quy hoạch quốc gia
 6. Áp dụng thời gian mở và làm việc tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)
 7. Kết quả Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019
 8. UBND tỉnh chỉ đạo sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
 9. Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
 10. Cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019
 11. Chỉ đạo giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn
 12. Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 13. UBND tỉnh chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa, lũ do bão số 3
 14. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 15. Tình hình giá cả thị trường tháng 7/2019
 16. Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
 17. Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
 18. Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 19. Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2020
 20. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh