Skip to main content

 1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 2. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 3. Chỉ đạo đôn đốc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, kinh doanh bất hợp pháp
 4. Thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
 5. Chỉ đạo quản lý các dự án kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi
 6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 7. Quy định về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập
 8. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
 9. Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, ngày thành lập tỉnh và ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn
 10. Thành lập Hội đồng xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V, năm 2019 và Ban Thư ký giúp việc Hội đồng
 11. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
 12. Quy định mức Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ  lần thứ V, năm 2019
 13. Công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám, chữa bệnh
 14. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước trong thi tuyển viên chức năm 2019
 15. Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc biệt khó khăn
 16. Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019
 17. Khẩn trương hoàn thành hạng mục công trình đảm bảo điều kiện thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1)
 18. Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo toàn quốc năm 2018
 19. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2020
 20. Kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm 2019