Skip to main content

 1. Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 là công trình thủy lợi thi công vượt lũ năm 2020
 2. Công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT
 3. Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet trong các cơ quan nhà nước
 4. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
 5. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 6. Chỉ đạo hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020
 7. Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020
 8. Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh
 9. Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020
 10. Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 11. Quyết định tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 12. Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh
 13. Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020
 14. Kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019
 15. Quản lý công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
 16. Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia
 17. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý
 18. Triển khai, thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
 19. Bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
 20. Sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất