Skip to main content

 1. Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
 2. Quán triệt đối với Điều tra viên về nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 3. Triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành
 4. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019
 5. Chính phủ thực hiện gửi, nhận văn bản có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia
 6. Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức, cá nhân
 7. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
 8. Công điện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019
 9. Chỉ đạo khẩn trương thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
 10. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đối với 06 xã đề nghị công nhận ATK của huyện Tràng Định
 11. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về lệ phí trước bạ
 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
 13. Thủ tướng chỉ thị triển khai các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019
 14. Chỉ thị về việc tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 15. Triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019
 16. Quyết định giao biên chế đối với Hội có tính chất đặc thù năm 2019
 17. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh quý I/2019
 18. Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
 19. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và những khu vực có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
 20. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019