Skip to main content

 1. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5/2019
 2. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội năm 2019
 3. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019
 4. Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
 5. Chỉ đạo thực hiện cập nhật, báo cáo, khai thác thông tin trên Hệ thống quản lý đầu tư công
 6. Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ công trình, dự án trọng điểm năm 2019
 7. Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở
 8. Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
 9. Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025
 10. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 118-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 11. Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019
 12. Kế hoạch hành động phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
 13. Tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
 14. Kết quả công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2019
 15. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019
 16. Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020
 17. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2019
 18. Quyết định phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh của ngành Y tế
 19. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
 20. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi