Skip to main content

 1. Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2020
 2. Tập trung ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vận chuyển lợn, sản phẩm lợn được vận chuyển qua biên giới
 3. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội
 4. Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
 5. Triển khai Chương trình hành động của Hội Luật gia Việt Nam
 6. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
 7. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
 8. Thủ tướng phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030
 9. Chỉ đạo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
 10. Phê duyệt  Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội
 11. Phối hợp kiểm tra, rà soát các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh
 12. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, quản lý người lao động ra nước ngoài làm việc.
 13. Phê duyệt định mức thiết bị lạnh bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng
 14. Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 15. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 14 năm 2019.
 16. Kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 17. Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
 18. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch.
 19. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 20. Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL và công tác hòa giải ở cơ sở