Skip to main content

 1. Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 2. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý di tích trên địa bàn
 3. Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh
 4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
 5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm
 6. Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
 7. Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm (Trung Quốc)
 8. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu nhi
 9. Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn
 10. Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
 11. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc
 12. Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
 13. Giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát ngăn chặn, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi
 14. Công bố TTHC trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa
 15. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
 16. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 17. Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019 - 2020
 18. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 19. Công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã, thị trấn huyện Lộc Bình
 20. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 13 năm 2019