Skip to main content

 1. Một số kết quả hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 2. Chỉ đạo phát triển cây Quế trên địa bàn tỉnh
 3. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
 4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
 5. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 6. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành về lập trật tự hành lang đường bộ, đường sắt
 7. Thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự đảng Chính phủ về vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
 8. Quy chế hoạt động của BCĐ các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
 9. Quy chế phối hợp trong xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
 10. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tháng 10/2018
 11. Chỉ đạo rà soát, đánh giá số liệu dân số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
 12. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2018
 13. Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
 14. Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 15. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019
 16. Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
 17. Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
 18. Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
 19. Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh
 20. Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc