Skip to main content

 1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2019
 2. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3277-TB/VPTU ngày 05/4/2019
 3. Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Quảng Tây (Trung Quốc)
 4. UBND tỉnh chỉ đạo mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng
 5. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 10 năm 2019.
 6. Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn
 7. Chỉ đạo tham mưu ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh
 8. Phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”
 9. Phê duyệt danh sách người cao tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ
 10. Kế hoạch đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý
 11. Chương trình kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới
 12. Triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ 30/4-01/5/2019
 13. Chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe
 14. Quyết định công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Nà Mò, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc
 15. Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019
 16. Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
 17. Công bố đợt 09 năm 2019 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh
 18. Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh năm 2019
 19. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
 20. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 04/2019