Skip to main content

 1. Kết quả thực hiện công tác người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2019
 2. Ban hành Quy trình về cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
 3. Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến năm 2020
 4. Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 5. Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương
 6. Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025
 7. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 5/2019
 8. Phê duyệt danh mục đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh
 9. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
 10. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
 11. Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị
 12. Kế hoạch triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
 13. Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025
 14. Triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh
 15. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng
 16. Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông hạng II tỉnh Lạng Sơn
 17. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 18. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu
 19. Thực hiện dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
 20. Văn phòng UBND tỉnh phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)