Skip to main content

 1. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019)
 2. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019)
 3. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019)
 4. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 16/9 - 22/9/2019)
 5. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 09/9 - 15/9/2019)
 6. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 02/9 - 08/9/2019)
 7. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 26/8 - 01/9/2019)
 8. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 19/8 - 25/8/2019)
 9. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 12/8 - 18/8/2019)
 10. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 05/8 - 11/8/2019)
 11. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 22/7 - 28/7/2019).
 12. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 15/7 - 21/7/2019)
 13. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 08/7 - 14/7/2019).
 14. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 01/7 - 07/7/2019).
 15. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 24/6 - 30/6/2019).
 16. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 17/6 - 23/6/2019).