Skip to main content

 1. Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Tài chính
 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình năm 2019
 3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm
 4. Hướng dẫn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
 5. Thông báo thời gian nghỉ lễ, tết năm 2019
 6. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2019
 7. Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
 8. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Nội vụ
 9. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và qua dịch vụ công hành chính lĩnh vực Nông nghiệp
 10. Kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II Xuân Kỷ Hợi năm 2019
 11. Công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2018
 12. Điều chuyển thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành đến Trung tâm Phục vụ hành chính công
 13. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
 14. Kế hoạch di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới Bệnh viện 700 giường
 15. Công bố lại 02 tuyến xe buýt nội tỉnh: Bến xe phía Nam - Na Sầm và Bến xe phía Bắc - Na Dương
 16. Tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc thu gom, vận chuyển rác qua địa bàn huyện Văn Lãng
 17. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
 18. UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh
 19. Bãi bỏ 03 Quyết định của UBND tỉnh
 20. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019