Skip to main content

 1. Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các huyện nghèo bổ sung
 2. Bãi bỏ Quyết định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
 3. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018 – 2019
 4. Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới trên địa bàn tỉnh
 5. Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2018) 
 6. Chỉ đạo tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã trong năm 2018
 7. Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
 8. Triển khai thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại  trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên địa bàn tỉnh
 9. Chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018
 10. UBND tỉnh ban hành văn bản về tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục
 11. Thành lập Ban Chủ nhiệm thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" tỉnh Lạng Sơn
 12. Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn
 13. Kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh
 14. Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
 15. Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố
 16. Đổi tên, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
 17. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
 18. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
 19. Hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
 20. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7/2018