Skip to main content

 1. Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020
 2. Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
 3. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2019
 4. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị
 5. Tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh
 6. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019
 7. Quyết định thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn
 8. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
 9. Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2019
 10. Kế hoạch triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 12. Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
 13. Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020
 14. Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”
 15. Kế hoạch triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 16. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 17. Ban hành mẫu phiếu đánh giá và thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 18. Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
 19. Tuyên truyền ngăn chặn việc đánh bắt, tận diệt giun đất
 20. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ