Skip to main content

 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
 2. Thực hiện yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
 3. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án theo Luật Đầu tư
 4. UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019
 5. Công bố xếp loại đường bộ địa phương năm 2018
 6. Kế hoạch thông tin tuyên truyền trên báo chí Trung ương giai đoạn 2018 - 2020
 7. Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả, vay vốn WB
 8. Kết quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh
 9. Chỉ đạo hoàn trả mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn
 10. Thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 11. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 12. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện năm 2018
 13. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành năm 2018
 14. Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát về thanh tra vụ việc
 15. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 16. Chỉ đạo triển khai thi hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 17. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
 18. Công điện về tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, trượt lở đá
 19. Tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi đổ trộm chất thải công nghiệp
 20. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản