Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên năm 2019
 2. Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
 3. Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
 4. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
 5. Cổng thông tin điện tử Lạng Sơn tăng 26 bậc xếp hạng chỉ số trang/cổng TTĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018
 6. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
 7. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi
 8. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách  phòng cháy, chữa cháy rừng      
 9. UBND tỉnh thông báo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
 10. Chỉ đạo tiếp nhận, quản lý và khai thác công trình Đường giao thông khu phi thuế quan huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 11. Triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 12. phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 13. Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019
 14. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh niên năm 2019
 15. Thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lạng Sơn
 16. Thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lạng Sơn
 17. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh niên năm 2019
 18. Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019
 19. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
 20. Chỉ đạo tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh niên năm 2019