Skip to main content

 1. Sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế
 2. UBND tỉnh chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
 3. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
 4. Chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật
 5. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 6. Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1
 7. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 8. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 03 năm 2018
 9. Chỉ đạo thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng
 10. Chấn chỉnh công tác trực phòng chống thiên tai
 11. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
 12. Kế hoạch quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 13. Tình hình giá cả thị trường tháng 8/2018
 14. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
 15. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí năm học 2018-2019
 16. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
 17. Phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
 18. Chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ quét, sạt lở đất
 19. Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
 20. Công điện ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ