Skip to main content

 1. Thành lập Hội đồng xét tuyển tham gia đào tạo tại Quảng Tây, Trung Quốc
 2. Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
 3. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018
 4. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018
 5. Kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh
 6. Phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018
 7. Thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá
 8. Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại  thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018,
 9. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh
 10. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
 11. Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
 12. Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 04/2018
 13. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trường học trong tỉnh
 14. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 15. Tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em vào lớp 1 năm học 2018 - 2019
 16. Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Lạng Sơn
 17. Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018
 18. Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018
 19. Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 20. Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018