Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
 2. Kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2018
 3. Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện dự án theo Luật Đầu tư
 4. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
 5. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi
 6. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và chữ thập đỏ
 7. Thành lập Ban xây dựng Đề án, Tổ tư vấn giúp việc Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
 8. Tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
 9. Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018
 10. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 11. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị
 12. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị
 13. Chỉ đạo quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
 14. Mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
 15. Tổ chức Chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2018
 16. Chuyển giao 10 chợ xã huyện Bắc Sơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý
 17. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
 18. Quy chế hoạt động của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn
 19. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy
 20. Chỉ đạo việc quản lý Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh