Skip to main content

 1. Chỉ đạo ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh
 2. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
 3. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 8/2018
 4. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018  của Thủ tướng Chính phủ
 5. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 6. Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
 7. Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 8. Ban hành Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi
 9. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018
 10. Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 11. Công điện về việc ứng phó với bão số 5 trên biển Đông và siêu bão Mangkhut
 12. Công điện tập trung ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
 13. Thành lập Ban Tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp
 14. Chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật
 15. Tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
 16. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam
 17. Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
 18. Chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
 19. Tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
 20. Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018