Skip to main content

 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
 2. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
 3. Tiếp tục xử lý các bến bãi hoạt động trái phép tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị
 4. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra về thanh toán không đúng quy định của pháp luật
 5. Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
 6. Phê duyệt Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” do tổ chức Room to Read Việt Nam tài trợ
 7. Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng cơ bản và chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới
 8. Tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
 9. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ
 10. Kế hoạch tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 11. Quyết định công nhận Trung học cơ sở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đạt chuẩn quốc gia năm 2018
 12. Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố
 13. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
 14. Phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2018
 15. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tháng 5/2018
 16. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018”
 17. Triển khai kết quả Hội nghị chuyên viên Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
 18. Rà soát dự án di dời dân cư khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai năm 2016, 2017
 19. Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018
 20. Kế hoạch tập huấn cho cộng đồng, cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018