Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà
 2. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019
 3. Chỉ đạo triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2018
 4. Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh
 5. Công bố đợt 04 năm 2019 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua địa bàn tỉnh
 6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
 7. Tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản dịp Tết Nguyên đán 2019
 8. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 9. Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
 10. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu
 11. Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp
 12. Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng
 13. Triển khai Đề án đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
 14. Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu vào Việt Nam
 15. Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019
 16. Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2019  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 17. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền không tham gia lao động trái phép tại nước ngoài
 18. Thành lập đoàn kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2019
 19. Thành lập Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn
 20. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn