Skip to main content

 1. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước
 2. Chỉ đạo thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới
 3. Thủ tướng phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”
 4. Phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 5. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11/2018
 6. Chỉ đạo giải quyết khó khăn xuất khẩu mặt hàng Thạch đen
 7. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động các mỏ khai thác khoáng sản
 8. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”
 9. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 10. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường sắt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019
 11. Bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh
 12. Chỉ đạo tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 13. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019
 14. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
 15. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
 16. Công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018
 17. Kiện toàn Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh
 18. Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
 19. Triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020
 20. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017