Skip to main content

 1. Quyết định giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2018
 2. Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
 3. Công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, sạt lở đất
 4. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 5. Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 64/2018/QH14, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
 6. Tăng cường thông tin, báo cáo tình hình an ninh trật tự, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu
 7. Thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
 8. Thành lập các Hội đồng thẩm định giá đất và Bảng giá đất của tỉnh
 9. Thành lập các Hội đồng thẩm định giá đất và Bảng giá đất của tỉnh
 10. Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
 11. Thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã
 12. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai
 13. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai
 14. Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm
 15. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Công thương
 16. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
 17. Quyết định ban hành dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018-2019
 18. Tăng cường công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 19. Thành lập các Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
 20. Chỉ đạo hỗ trợ tổ chức Tuần Nhãn Sơn La tại Showroom Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc