Skip to main content

 1. Chỉ đạo việc quản lý Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh
 2. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, thanh toán, hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh
 3. Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh
 4. Kế hoạch thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
 5. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thi hành Luật Hợp tác xã
 6. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2018
 7. Triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020”
 8. Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 9. Chỉ đạo cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt
 10. Kế hoạch sắp xếp, nhập các đơn vị hành chính cấp xã
 11. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm 2018
 12. Chỉ đạo cắt giảm hạng mục tường rào cứng và thực hiện chủ trương “xanh hóa” tường rào
 13. Triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020
 14. Bảo đảm trật tự ATGT đường thủy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. Kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018
 16. Quy chế huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các chương trình MTQG
 17. Kết quả công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018
 18. Tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020
 19. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021
 20. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp của tỉnh Lạng Sơn