Skip to main content

 1. Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố
 2. Đổi tên, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
 3. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
 4. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
 5. Hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
 6. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7/2018
 7. Chỉ đạo thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
 8. Quyết định giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2018
 9. Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
 10. Công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, sạt lở đất
 11. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 12. Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 64/2018/QH14, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
 13. Tăng cường thông tin, báo cáo tình hình an ninh trật tự, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu
 14. Thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
 15. Thành lập các Hội đồng thẩm định giá đất và Bảng giá đất của tỉnh
 16. Thành lập các Hội đồng thẩm định giá đất và Bảng giá đất của tỉnh
 17. Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
 18. Thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã
 19. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai
 20. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai