Skip to main content

 1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
 2. Phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
 3. Kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh
 4. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019
 5. Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
 6. Kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2018
 7. Ngừng hoạt động tuyến xe buýt: Bến xe Phía Nam - Tân Thanh (huyện Văn Lãng)
 8. Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
 9. Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
 10. Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 11. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
 12. Chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về các dự án khu đô thị
 13. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 104/CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 14. Thành lập Ban Tổ chức Lễ thông xe tuyến đường phục vụ xuất nhập khẩu
 15. Phối hợp thực hiện đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
 16. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em
 17. Chỉ đạo triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020
 18. Chỉ đạo tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai
 19. Thủ tướng chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
 20. Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư