Skip to main content

 1. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019
 2. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
 3. Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ
 4. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi
 5. Chỉ đạo phối hợp tổ chức “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XI - 2019
 6. Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019
 7. Chỉ đạo thực hiện Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018  của Thủ tướng Chính phủ
 8. Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện
 9. Công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.
 10. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa chữa các hồ chứa nước bị hư hỏng do thiên tai năm 2017
 11. Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019
 12. Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
 13. Tăng cường phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn
 14. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
 15. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 16. Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên  lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
 17. Công điện bảo đảm trật tự an toàn giao thôngdịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
 18. Triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT sau khi cầu Kỳ Cùng được thông xe kỹ thuật, phân luồng giao thông
 19. Công bố danh sách tổ chức, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc
 20. Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị