Skip to main content

 1. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm 2019
 2. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
 3. Triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
 4. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019
 5. Chỉ đạo tuyên truyền nhân dịp 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
 6. Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025
 7. Chấn chỉnh việc cử đại biểu dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh
 8. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01/2019
 9. Triển khai thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
 10. Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2019
 11. Kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018
 12. Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019
 13. Chỉ đạo thu dọn mặt bằng công viên Chi Lăng, bàn giao và trồng, chăm sóc cây Đào
 14. Quyết định công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018
 15. Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
 16. UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
 17. Công điện của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 18. Tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp
 19. Công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019
 20. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025