Skip to main content

 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018
 2. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới
 3. Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
 4. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
 5. Chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão Mangkhut
 6. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
 8. Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất
 9. Triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
 10. Thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
 11. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương
 12. Tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
 13. Chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ
 14. Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 15. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 16. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
 17. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm
 18. Công điện khẩn về việc ứng phó với siêu bão Mangkhut
 19. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut
 20. Xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác