Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc
 2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản
 3. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
 4. Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
 5. Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019
 6. Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020
 7. Điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 8. Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. Đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh Lạng Sơn, trực thuộc Sở Y tế
 10. Chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2019
 11. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 8/2019
 12. UBND tỉnh chỉ đạo mở đợt cao điểm tuyên truyền, xử lý vi phạm cơi nới thùng xe để chở hàng quá tải trọng
 13. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập
 14. Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn
 15. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại các vị trí giao cắt đường bộ và đường sắt
 16. Tăng cường phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 06 tháng cuối năm 2019
 17. Thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2019
 18. Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới
 19. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
 20. Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Việt Yên, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan