Skip to main content

 1. Công điện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng
 3. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
 4. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 5. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
 6. Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi lạ
 7. Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh
 8. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của BCĐ liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế
 9. Xếp loại thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị năm 2019
 10. Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
 11. Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2020
 12. Công điện bảo đảm chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động dịp Tết
 13. Công bố đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán
 14. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết
 15. Quyết định giải thể Hội Cựu y tế thành phố Lạng Sơn
 16. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
 17. Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
 18. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
 19. Tuyên truyền dịp Tết 2020
 20. Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020