Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Thứ Năm, 26/07/2012 - 13:54

        Thực hiện Công văn số 1046/BTNMT-KH ngày 06/4/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2013 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 12/7/2012 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND bảo vệ môi trường năm 2013.
         Công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đã được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt như tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt các dự án cải tạo, phục hồi môi trường, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Đã thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh…

            Sang năm 2013,  tiến hành hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương như: Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, chôn lấp chất thải thông thường và chất thải nguy hại, vận hành hoạt động các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh; Tiếp tục thực hiện dự án Xử lý ô nhiễm các nền kho thuốc Bảo vệ thực vật, tại suối Ngọc Tuyền và khu du lịch hang Nhị - Tam Thanh; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý triệt để các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng cách lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất, thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón hóa học dùng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Thực hiện tốt công tác tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các cở sở sản xuất kinh doanh và dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau hoạt động khai thác khoáng sản; Thực hiện các chương trình quan trắc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định.

Về quản lý chất thải tiến hành điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đăng ký chủ nguồn thải, cấp giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; Hỗ trợ vận hành các lò đốt chất thải, hệ thống xử lý nước thải y tế và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải thông thường và nguy hại trên địa bàn tỉnh; Khuyến khích hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Về bảo vệ đa dạng sinh học: Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 theo thẩm quyền; Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; Tiếp tục thực hiện dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn thời kỳ năm 2011-2020; Tăng cường công tác truyền thông về đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng dẫn tăng cường năng lực quản lý môi trường. Đầu tư trụ sở, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn của Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm quan trắc môi trường. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, về đa dạng sinh học; Khuyến khích việc xây dựng và phát triển mô hình tự quản trong công tác bảo vệ môi trường ở địa phương; Thống kê các chỉ tiêu kế hoạch tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện các dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013 được lấy từ kinh phí sự nghiệp môi trường của các đơn vị địa phương và sự nghiệp môi trường của Công an tỉnh. 

                                Trần Thị Duyên

                                Sở Thông tin và Truyền thông

 

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn