Skip to main content

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02/2019

Submitted by Ban biên tập Cổng on 3 May 2018

Ngày tháng năm

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Dương Xuân Huyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Thứ Sáu

01/02/2019

 

Sáng: 7h15’ Dự lễ dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h15’ Dự lễ dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h15’ Dự lễ dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h15’ Dự lễ dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h15’ Dự lễ dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 02,03/02/2019

(Thứ Bảy,CN)

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

 

Thứ Hai

04/02/2019

 

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Từ 21h30’: Dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thứ Ba

05/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

 

Thứ Tư

06/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

 

Thứ Năm

07/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

 

Thứ Sáu

08/02/2019

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán

Kỷ Hợi

09,10/02/2019

(Thứ Bảy,CN)

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi

 

Thứ Hai

11/02/2019

 

Sáng: 9h Họp trực tuyến về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 9h Họp trực tuyến về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 9h Họp trực tuyến về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 9h Họp trực tuyến về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019

Chiều: 14h dự kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm 2019 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sáng: 9h Họp trực tuyến về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

12/02/2019

Sáng: Tham dự Tết trồng cây tại khu di tích Thành Nhà Mạ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Tham dự Tết trồng cây tại khu di tích Thành Nhà Mạ

Chiều: 14h Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Sáng: Tham dự Tết trồng cây tại khu di tích Thành Nhà Mạ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Tham dự Tết trồng cây tại khu di tích Thành Nhà Mạ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Tham dự Tết trồng cây tại khu di tích Thành Nhà Mạc

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

13/02/2019

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai dự án sản xuất rau an toàn tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 9h30’ Dự Lễ Hội chùa Tân Thanh - Xuân Kỷ Hợi

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

14/02/2019

Sáng: Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Kiểm tra tình hình thực hiện tuyến cao tốc Bắc Giang –Lạng  Sơn

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

15/02/2019

Sáng: 8h Họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019, Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân định kỳ tháng 02

Sáng: 8h Họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019, Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

16,17/02/2019

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

 

8h30Dự Lễ khai Hội xuân Tây Yên Tử  năm 2019

 

Thứ Hai

18/02/2019

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

19/02/2019

Sáng: Tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

20/02/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

14h Dự hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm  toán nhà nước 2015

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

21/02/2019

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

22/02/2019

 

Sáng: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng 8h: Dự Diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với thiêu thụ nông sản năm 2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

23,24/02/2019

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

 

Thứ Hai

25/02/2019

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

26/02/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2019

Thứ Tư

27/02/2019

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 40

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 40

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 40

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 40

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 40

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

    28/02/2019

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan