Skip to main content

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2018

Submitted by Ban biên tập Cổng on 3 May 2018

Ngày tháng năm

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

01/07/2018

(chủ nhật)

 

 

 

 

 

Thứ Hai

02/7/2018

Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2018

Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2018

Công tác tại Tây Ninh

Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2018

Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2018

Thứ Ba

03/7/2018

Sáng: Dự họp Đảng ủy quân sự tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra dự án Bệnh viện y dược học cổ truyền và Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Công tác tại Tây Ninh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Phát động hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

04/7/2018

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Công tác tại Tây Ninh

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Năm

05/7/2018

Sáng: Khảo sát quỹ đất dọc dự án cao tốc Băc Giang- Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Công tác tại Tây Ninh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững tại
Hà Nội

 

Thứ Sáu

06/7/2018

Sáng: Giao ban thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Họp Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Sáng: Dự kiến kiểm tra mô hình đầu tư xây dựng chợ Vân Nham, Hữu Lũng Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Công tác tại Tây Ninh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

07, 8/7/2018

(Thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

Thứ Hai

09/7/2018

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Ba

10/7/2018

 

Sáng: Làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp xem xét giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Hồng Hà

Chiều: Dự kiến sơ kết Ban chri đạo 389 tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

11/7/2018

 

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề

 

Thứ Năm

12/7/2018

 

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

 

Thứ Sáu

13/7/2018

 

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

14, 15/7/2018

(Thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

Thứ Hai

16/7/2018

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Chiều: Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

17/7/2018

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp ban chỉ đạo thu ngân sách tỉnh 6 tháng năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

18/7/2018

Sáng: Làm việc với Huyện uỷ Bình Gia

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra dự án Khu Trung chuyển và làm việc với Nhà đầu tư Khu Trung chuyển hàng hóa

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

19/7/2018

 

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Thứ Sáu

20/7/2018

 

Dự Hi ngh Ban Thường v Tnh u, k Thứ 33.

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh và Ban đổi mới Kinh tế tập thể tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Dự Hi ngh Ban Thường v Tnh u, k Thứ 33.

Dự Hi ngh Ban Thường v Tnh u, k Thứ 33.

21,22/7/2018

(Thứ Bảy,CN)

Công tác nước ngoài

 

 

 

 

 

Thứ Hai

23/7/2018

 

Công tác nước ngoài

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

24/7/2018

Công tác nước ngoài

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu Bản Chắt

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

25/7/2018

 

Công tác nước ngoài

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

26/7/2018

 

Công tác nước ngoài

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

27/7/2018

 

Công tác nước ngoài

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

28,29/7/2018

(Thứ Bảy,CN)

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

30/7/2018

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

31/7/2018

Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan