Skip to main content

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 05/2019

Submitted by Ban biên tập Cổng on 3 May 2018

Ngày tháng năm

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Dương Xuân Huyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Tư

01/5/2019

Nghỉ  lễ

Nghỉ  lễ

Nghỉ  lễ

Nghỉ  lễ

Nghỉ  lễ

 

Thứ Năm

02/5/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Ả - Rập Xê - út về dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định

Dự kiến dự Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018

Thứ Sáu

03/5/2019

Dự họp tại Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ  Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn,  đến năm 2040

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Dự Hội thảo chuyên đề về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Thứ Bảy

04/5/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30’ dự Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Chiều: 14h họp Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo  tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019

05/5/2019

    (Chủ nhật)

 

 

 

 

Kiểm tra kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

 

Thứ Hai

06/5/2019

 

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

07/5/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến Họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến Họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến Họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến Họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Đi công tác

Thứ Tư

08/5/2019

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Thứ Năm

09/5/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

8h Dự Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Hà Nội

Đi công tác

Thứ Sáu

10/5/2019

Sáng: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến Họp trực tuyến về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất tại các huyện, thành phố

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra tình hình XNK, tạm nhập tái xuất hàng hoá khu vực cửa khẩu Na Hình

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra công trình Trạm Quan trắc cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Đi công tác

11,12/5/2019

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

 

Đi công tác

 

Thứ Hai

13/5/2019

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Thứ Ba

14/5/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra thực địa 1 số khu đất quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại khu vực biên giới Đồn Biên phòng Bắc Xa

Chiều: Dự kiến kiến kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại khu vực biên giới Đồn Biên phòng Chi Lăng.

Sáng: Dự kiến làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Thứ Tư

15/5/2019

Tiếp công dân định kỳ tháng 5

Sáng: Dự kiến họp xem xét, rút kinh nghiệm về công tác giải phóng mặt bằng dự án Chợ Vân Nham, huyện Hữu Lũng

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Đi công tác

 

Thứ Năm

16/5/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra dự án đường Hữu Nghị - Bảo Lâm

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với UBND huyện Hữu Lũng về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện

Chiều: Dự kiến làm việc với UBND huyện Chi Lăng về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện

 

Sáng: Làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Đi công tác

 

Thứ Sáu

17/5/2019

 

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Đi công tác

18,19/5/2019

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

 

Thứ Hai

20/5/2019

Nghỉ phép

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

21/5/2019

Nghỉ phép

Sáng: Dự kiến kiểm tra mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Văn Lãng.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với UBND huyện Lộc Bình về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

22/5/2019

Nghỉ phép

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

    23/5/2019

Nghỉ phép

Sáng: Dự kiến kiểm tra thực tế dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với UBND huyện Văn Lãng về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

    24/5/2019

Nghỉ phép

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với UBND huyện Cao Lộc về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Ban chỉ đạo tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

25,26/5/2019

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

27/5/2019

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

28/5/2019

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 43

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 43

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra việc thực hiện xử lý công trình xây dựng trái phép khu vực biên giới huyện Văn Lãng

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 43

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

29/5/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

 

Thứ Năm

    30/5/2019

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến dự Lễ Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

    31/5/2019

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan