Skip to main content

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 9/2018

Submitted by Ban biên tập Cổng on 3 May 2018

Ngày tháng năm

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

01, 02/9/2018

(Thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

Thứ Hai

03/9/2018

Nghỉ bù ngày 02/9

Nghỉ bù ngày 02/9

Nghỉ bù ngày 02/9

Nghỉ bù ngày 02/9

Nghỉ bù ngày 02/9

 

Thứ Ba

04/9/2018

 

Sáng: Dự Lễ khánh thành Trường Mầm non xã Bắc Xa, huyện Đình Lập

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến Họp Ban Tổ chức Lễ công bố cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

05/9/2018

 

Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Chu Văn An

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao Lộc

Chiều: Dự kiến họp BCĐ dự án thủy điện Bản Lải

Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

06/9/2018

 

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Từ 09h00 – 10h00 tiếp xã giao Đoàn công tác Cơ quan Quản lý doanh nghiệp công – Chính quyền Kanagawa, Nhật Bản

Chiều: Dự kiến họp công tác chuẩn bị Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp.

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan.

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

07/9/2018

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp xem xét Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn Chiều: Dự kiến họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

Sáng: Dự kiến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ tại huyện Văn Lãng Chiều: Dự kiến làm việc với Thương hội Chương Châu- Phúc Kiến – Trung Quốc

Sáng: Dự kiến đi thăm, kiểm tra làng dân tộc thiểu số (thiết chế văn hóa cơ sở) hoặc trường học vùng sâu, huyện Cao Lộc, Lộc Bình. Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

08, 09/9/2018

(Thứ Bảy, CN)

 

 

Dự kiến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố chính thức cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

 

 

Thứ Hai

10/9/2018

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 Chiều: Dự Lễ công bố chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm.

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

11/9/2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hà, Hữu Lũng

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Công tác tại Trung Quốc

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra di tích Đền Quan giám sát, Đền Bắc Lệ tại Hữu Lũng

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

12/9/2018

Sáng: Làm việc với huyện ủy Văn Quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Công tác tại Trung Quốc

Sáng: Làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về  bảo vệ bí mật nhà nước-Bộ công an.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ Năm

13/9/2018

 

Sáng: Dự kiến làm việc với Đại học Thái Nguyên (Ký kết hợp tác)

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018

Sáng: Dự kiến làm việc với Đại học Thái Nguyên (Ký kết hợp tác)

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra nông thôn mới tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

14/9/2018

 

Sáng: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

15,16/9/2018

(Thứ Bảy,CN)

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

17/9/2018

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến họp triển khai công tác tổ chức Hội chợ thương mại Việt – Trung

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoa Đào.

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

18/9/2018

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 35

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Mông Ân, Bình Gia Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ tại Thành phố LS

Chiều: Dự kiến Dự kiến họp Ban đổi mới PTDN tỉnh và Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể

Sáng: Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 35

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 35

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư

19/9/2018

 

Công tác tại Trung Quốc

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Bắc Xa và Chi Lăng, huyện Đình Lập Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

20/9/2018

 

 

Công tác tại Trung Quốc

 

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 8h-Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về quản lý sử dụng tài sản công.

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

21/9/2018

 

Công tác tại Trung Quốc

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13

22,23/9/2018

(Thứ Bảy,CN)

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

24/9/2018

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

25/9/2018

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9

Thứ Tư

26/9/2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp BCĐ các dự án trọng điểm Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

27/9/2018

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Vũ Sơn, Bắc Sơn

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

28/9/2018

Sáng: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến Dự kiến họp Ban chỉ đạo 389 tỉnh

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng

 

29,30/9/2018

(Thứ bảy,CN)