Skip to main content

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5/2018

Submitted by Ban biên tập Cổng on 3 May 2018

 

Ngày tháng năm

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

thứ Ba

01/5/2018

Nghỉ ngày Quốc tế lao động

Nghỉ ngày Quốc tế lao động

Nghỉ ngày Quốc tế lao động

Nghỉ ngày Quốc tế lao động

Nghỉ ngày Quốc tế lao động

thứ Tư

02/5/2018

8h00: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quyết định Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi  áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  khi Nhà nước thu hồi đất

Sáng: Kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm

Chiều: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Kiểm toán nhà nước khu vực X

 

Thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

03/5/2018

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Sáu

04/5/2018

Sáng: Giao ban thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Ban chỉ đạo đề án điều chỉnh phạm vi khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn

Chiều:

Sáng: Làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

05, 06/5/2018

(thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

thứ Hai

07/5/2018

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến kiểm tra hoạt động hệ thống thông tin cơ sở, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại tại huyện Cao Lộc

thứ Ba

08/5/2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra dự án khu tái định cư và dân cư Nam thành phố

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Tư

09/5/2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp xét đánh giá lại hiệu quả đầu tư và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với cụm Khu công nghiệp Đồng Bành

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Sáng: Dự kiến kiểm tra hoạt động hệ thống thông tin cơ sở, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại tại TPLS

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Năm

10/5/2018

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

thứ Sáu

11/5/2018

Sáng: Giao ban thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

12, 13/5/2018

(thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

thứ Hai

14/5/2018

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết TW 6 (khoá XI) về phát triển KH-CN và Luật KH - CN

 

thứ Ba

15/5/2018

 

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ chuyên đề

Chiều:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ chuyên đề

Chiều:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ chuyên đề

Chiều:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ chuyên đề

Chiều:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ chuyên đề

Chiều:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề

thứ Tư

16/5/2018

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra nông thôn mới xã Bính Xá, Kiên Mộc huyện Đình Lập.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với Hội chữ thập đỏ tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

thứ Năm

17/5/2018

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

 

thứ Sáu

18/5/2018

 

 

Sáng: Giao ban thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

19, 20/5/2018

(thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

 

thứ Hai

21/5/2018

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Họp xem xét đánh giá thực trạng các dự án trong khu vực cửa khẩu.

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc với Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm

 

thứ Ba

22/5/2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Tư

23/5/2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Dự kiến công tác tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

thứ Năm

24/5/2018

 

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 31

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Dự kiến công tác tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 31

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 31

Chiều: Dự kiến làm việc với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh

 

thứ Sáu

25/5/2018

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Dự kiến công tác tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Họp UBND tỉnh thường kỳ

 

26,27/5/2018

(thứ Bảy,CN)

 

 

 

 

 

 

 

thứ Hai

28/5/2018

 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Ba

29/5/2018

8h: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Mộng, huyện Văn Quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Tư

30/5/2018

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

thứ Năm

31/5/2018

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị tổng kết NQ hội nghị TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động trong thực hiện công tác. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo sau./.