Skip to main content

Nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghệ thông tin - truyền thông

Ngày 10-6, tại Hà Nội, gần 400 đại biểu là các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp đầu ngành, cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trong và ngoài nước của ngành công nghệ thông tin và truyền thông đã tham dự Hội nghị lãnh đạo công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2011.

Với chủ đề 'Công nghệ thông tin và tương lai phát triển đất nước', Hội nghị tập trung thảo luận 03 nội dung chính đó là: CNTT-TT trở thành hạ tầng mềm để phát triển kinh tế - xã hội; chính sách cho sự phát triển ngành CNTT-TT và phát triển nhân lực cho ngành CNTT-TT Việt Nam.

Những năm qua tuy liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng ngành CNTT-TT Việt Nam còn đứng trước không ít khó khăn thách thức. Các đại biểu đã phân tích những động lực, nhân tố quan trọng, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của ngành. Bên cạnh đó, đề xuất những thay đổi trong giáo dục, cải thiện nhận thức về ngành công nghiệp trí tuệ CNTT-TT, miễn giảm thuế và chính sách hỗ trợ tốt cho các ngành công nghiệp phụ trợ; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam.

 

Theo nhandan.com.vn