Skip to main content

Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử

            Ngày 2/6/2011, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền (Tiểu ban Tuyên truyền) của Hội đồng bầu cử đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

            Các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền; Đào Trọng Thi - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí…

            Hội nghị đã nghe và thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Tiểu ban Tuyên truyền trình bày. Theo đó:

Cuộc bầu cử lần này được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, tác động đến chính trị - xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên, chúng ta tổ chức bầu cử chung cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày.

            Thành công chung của cuộc bầu cử có phần đóng góp quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền. Công tác này đã góp phần làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử; tạo ra sự nhất trí cao, sự ủng hộ nhiệt tình và tích cực tham gia bầu cử của cử tri cả nước. Với trách nhiệm cao đối với đất nước và vận mệnh dân tộc, hơn 62 triệu cử tri đã tham gia bầu cử để lựa chọn ra những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Đồng thời, cuộc bầu cử lần này cũng đã được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm trên phạm vi cả nước.

            Trên cơ sở các báo cáo tiến độ triển khai công việc của Tiểu ban Tuyên truyền và báo cáo nhanh kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan, bộ ngành hữu quan; báo cáo của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố; báo cáo của các cơ quan thông tấn báo chí…, nhìn chung, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trong thời gian qua đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, mọi miền của đất nước, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, góp phần vào thắng lợi của cuộc bầu cử, tạo không khí dân chủ, sôi nổi, động viên nhân dân phấn khởi nô nức đi bầu, thực hiện quyền công dân, thể hiện trách nhiệm với đất nước, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao sự đóng góp hết sức quan trọng của các ban, bộ, ngành, cơ quan thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tiểu ban Tuyên truyền và các cơ quan thông tấn, báo chí đã sớm có kế hoạch tổng thể, chi tiết trong từng thời gian, có sự phân công cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ.

 Công tác thông tin, tuyên truyền đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa Trung ương và địa phương, lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền được huy động đông đảo, áp dụng đa dạng các hình thức, cách thức tuyên truyền hướng về ngày bầu cử là một nhân tố quan trọng khơi dậy ý thức trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử; công tác thông tin tuyên truyền đã đảm bảo đúng định hướng, có sự phối hợp tốt giữa các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương với tinh thần trách nhiệm tận tụy đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử...

            Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề nghị các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới.

                                                         Theo dangcongsan.vn