Skip to main content

Lạng Sơn thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22 tháng 5 năm 2009, UBND tỉnh đã ra “Quyết định số 930/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” nhằm cụ thể hoá Quy chế phát ngôn ban hành kèm theo Quyết định 77 của Thủ tướng Chính phủ, hợp với tình hình thực tiễn hoạt động báo chí ở địa phương.

Căn cứ vào Quy chế phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, ngày 05/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 138/STTT- BCXB đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh cử người phát ngôn của cơ quan, đơn vị mình.

 Đến nay, đã có 53/53 cơ quan, đơn vị cử người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Ngày 26/8/2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 232/STTTT-BCXB Thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, UBND các huyện, thành phố ( kèm theo họ và tên, chức vụ, cơ quan công tác và số điện thoại liên hệ) gửi tới các cơ quan báo chí, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí.

Việc ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo cơ quan, chính quyền các cấp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong hoạt động nghiệp vụ, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí…

 UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh đã tổ chức được các cuộc họp báo về: Lễ mừng công hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất; Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; Hội chợ Techmart LangSon 2008; Giới thiệu Giải bóng đá hạng Ba toàn quốc (Bảng A) tại Lạng Sơn…Hàng tháng, quý, năm công tác giao ban báo chí đều được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Tỉnh Lạng Sơn thực hiện. Nội dung của các cuộc giao ban báo chí tập trung đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, trao đổi thông tin, thống nhất định hướng chỉ đạo thông tin tuyên truyền cho từng tháng, quý cũng như về các vấn đề nóng, nhạy cảm thu hút sự chú ý của dư luận… góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và trật tự trị an trên địa bàn.

 Cổng thông tin điện tử của tỉnh thường xuyên cập nhật các hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp bộ thủ tục hành chính…. Hiện nay Cổng có trên 30 website của 19 sở, ban, ngành của tỉnh, 11 huyện thành phố và 02 cơ quan báo chí là Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Lạng Sơn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban biên tập để thông qua Web thành viên thông tin về hoạt động chuyên môn, và quảng bá về cơ quan, đơn vị mình. Đây cũng là một kênh thông tin gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ quan báo chí và người dân…

Việc cung cấp thông tin cho báo chí đa số người phát ngôn của các cơ quan đều thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người phát ngôn theo quy chế. Chưa có trường hợp người phát ngôn từ chối phát ngôn hoặc phát ngôn, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc phát ngôn và cung cấp thông tin những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong một số trường hợp việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn hạn chế như: Nhiều đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành, các huyện, thành phố còn sơ sài; Cơ quản quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương chưa khảo sát, đánh giá toàn diện về thực hiện quy chế phát ngôn ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Để phát huy hiệu quả của Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện Quy chế phát ngôn ban hành kèm theo Quyết định 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ban hành kèm theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn…cần tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng cung cấp thông tin , nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí cho đội ngũ người phát ngôn. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị theo đúng tiêu chuẩn quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa cơ quan quản lý báo chí với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và các cơ quan chủ quản báo chí trong việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tăng cường công tác thông tin đối thoại giữa người phát ngôn, nhà báo, cơ quan báo chí với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để đánh giá toàn diện việc thực hiện quy chế, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn ./.

 

                                                            Đinh Quang Thuận

                                                   Sở Thông tin và truyền thông