Skip to main content

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh (2001 – 2010)

            Thực hiện Chỉ thị số 2009/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 88/KH-BQP của Bộ Quốc phòng về việc Tổng kết 10 năm thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ngày 30/8/2010 UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh chủ trì Hội nghị.

            Dự Hội nghị đại biểu Trung ương có đồng chí Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trủng cơ quan Cục Dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng; Đại biểu Quân khu I có Thiếu tướng Nguyễn Văn Trình, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu I, đại diện Phòng Dân quân tự vệ và ban thư ký Hội đồng GDQP-AN Quân khu I; Đại biểu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP-AN các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Doanh nghiệp Trung ương, các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh…

            Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh của tỉnh, các Báo cáo tham luận của các Đơn vị.

            Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 15/2001/NĐ-CP và NĐ số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác GDQP-AN toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho Cán bộ, Đảng viên, cho sinh viên, học sinh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đẩy mạnh thực hiện sát với nhiệm vụ chính trị, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

            Các cơ quan Báo chí đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân. Xây dựng, đưa 15.420 tin, bài, ảnh phản ảnh các hoạt động QP-AN…

            Công an tỉnh đã tổ chức 1560 chuyên mục “Vì an ninh Xứ lạng”, tuyên truyền phổ biến pháp luật 18.450 buổi cho 29.650 lượt người.

            Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng đã tổ chức được 15.356 buổi cho 25.010 lượt người nghe về Luật Biên giới Quốc gia và công tác biên giới…

            Mặt trận Tổ quốc, Sở thông tin và Truyền thông, Sở VH, TT và DL phối hợp với các tổ chức đoàn thể và cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng, an ninh gắn với các Dự án phát triển kinh tế, xã hội, các hoạt động VH, TT và sinh hoạt cộng đồng ở Thôn, Bản, Khu phố…

            Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN toàn tỉnh đạt trên 90% chỉ tiêu KH. Trong đó đối tượng 1 đạt 94,44%, đối tượng 2 đạt 93,13%, đối tượng 3 đạt 93,49%, đối tượng 4 đạt 83,71%, đối tượng 5 đạt 90,08%. Tiêu biểu là huyện Hữu Lũng, huyện Bắc Sơn, Viễn thông Lạng Sơn… Tỉnh đã tổ chức được 01 lớp bồi dưỡng cho 55 chức sắc, nhà tu hành, chức việc trong các Tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các trường đã thực hiện đúng các nội dung, chương trình, thời gian học, bậc học cho học sinh, sinh viên về kiến thức QP-AN. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, lực lượng an ninh cơ sở.

            Chú trọng đầu tư đúng mức ngân sách, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác Quốc phòng - An ninh, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên QP-AN trên địa bàn tỉnh…

            Phát biểu với Hội nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Trình, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu I đã đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những thành tích trong 10 năm qua về công tác GDQP-AN mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng chí phân tích tầm quan trọng công tác GDQP-AN; Những nguy cơ tiềm ẩn bất lợi và âm mưu của các thế lực thù địch; Những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới…

            Tại Hội nghị UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 13 Tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác GDQP-AN giai đoạn 2001 – 2010.

            Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh đã nhẫn mạnh thêm về những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tới. Những chủ trương và giải pháp chính đó là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác GDQP-AN; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tăng cường sự phối kết hợp gữa các ngành các cấp; Chú trọng lồng ghép công tác QP-AN với các DA kinh tế, XH, các đợt học tập chính trị phù hợp thực tế địa phưong; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Thường xuyên quan tâm đảm bảo kinh phí cho hoạt động công tác GDQP-AN có hiệu quả…/.

                                                          Hoàng Văn Đồng

                                                 Sở Thông tin và Truyền thông