Skip to main content

Hội nghị tổng kết hoạt động Báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2006 -2010

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, ngày 27/8/2010 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2006 -2010. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

            Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các Ngành khối Tư tưởng - Văn hóa của tỉnh; Các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2006 -2010; Các đồng chí Lãnh đạo Ban và Phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

            Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng kết Công tác tổ chức, quản lý, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2010. Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm…

            Đội ngũ Báo cáo viên (kiêm nhiệm) cấp tỉnh nhiệm kỳ 2006 – 2010 có 56 đồng chí (46 nam, 10 nữ), trong đó 44 Lãnh đạo Ngành, 12 Lãnh đạo Phòng chuyên môn. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 995 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh… cho 112.447 lượt người nghe.

Hoạt động tuyên truyền của đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình tư tưởng, sự thống nhất trong hành động đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2010…

            Tại Hội nghị đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng 13 Bằng khen của Thường trực Tỉnh ủy và 22 Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc hoạt động báo cáo viên nhiệm kỳ 2006 - 2010.

            Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những kết quả đã đạt được của hoạt động đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh trong nhiện kỳ vừa qua; Làm rõ thêm những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm; Giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; Nhẫn mạnh các giải pháp để hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh trong nhiện kỳ tới đạt chất lượng cao hơn. Đặc biệt là việc kiện toàn lại Báo cáo viên cấp tỉnh theo hướng chỉ định các đồng chí có trình độ, năng lực, có năng khiếu; Có cơ chế đối với Báo cáo viên và Thủ trưởng đơn vị; Xây dựng quy chế hoạt động phù hợp, có hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Cung cấp thông tin kịp thời cho Báo cáo viên; Tập huấn thường xuyên cho Báo cáo viên; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng…/.

 

                                                          Hoàng Văn Đồng

                                                 Sở Thông tin và Truyền thông