Skip to main content

Ngày Dân số thế giới 11/7/2010

            Ngày 9/7/2010, Tại Hà Nội  Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới, với chủ đề  "Mọi người đều được quan tâm".

            Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh, thực hiện Chiến lược Dân số giai đoạn 2001- 2010, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu giảm tốc độ gia tăng dân số nhưng vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

            Hiện nay Việt Nam vẫn là nước đất chật, người đông, quy mô dân số lớn đứng thứ 13 trên thế giới, đứng thứ 3 trong khu vực. công tác dân số Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức: Chỉ số con người vẫn ở mức thấp, các tố chất về tầm vóc thể lực còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng, tỷ số giới tính tăng nhanh, liên tục ở mức đáng báo động, sự chênh lệch giới tính tăng nhanh, (tăng từ 107 nam/100 nữ năm 1999 lên 111 nam/100 nữ năm 2009); Quá trình già hoá dân số tiến nhanh; Số lượng người cao tuổi ngày càng tăng...trong thời gian tới dân số Việt Nam cần có nhiều biện pháp hơn nữa.

            Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, đồng thời từng bước giải quyết những khó khăn, thách thức của công tác dân số, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo, thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp: Lồng ghép hiệu quả công tác Dân số với các hoạt động chuyên môn của ngành và các chương trình kinh tế - xã hội khác; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, chú trọng khu vực khó khăn, đối tượng khó tiếp cận, nhóm yếu thế; mở rộng giáo dục về dân số - sức sức khoẻ sinh sản, giới, sức khoẻ tình dục trong và ngoài nhà trường.

            Nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản; Đẩy mạnh việc tổ chức cung cấp các dịch vụ sàng lọc bệnh tật trước sinh và sơ sinh; Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ, Sức khoẻ sinh sản đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu cho các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để khởi động việc thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia dân số giai đoạn 2011 - 2015 nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.

                                                                       

                                    Hoàng Thị Thơ

                                    Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                  (Theo: vctv.vn)