Skip to main content

Thành lập tổng công ty tài nguyên môi trường Việt Nam

Thành lập tổng công ty tài nguyên môi trường Việt Nam TMV được thành lập theo Quyết định 2102/TTg-ĐMDN ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị doanh nghiệp thành viên thuộc Bộ và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

TMV sẽ tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt của ngành và hướng tới xây dựng Tập đoàn Tài nguyên và Môi trường vào năm 2015.

Ngoài những sản phẩm chủ lực như bản đồ địa hình, địa chính, địa chất và quy hoạch; ảnh hàng không, ảnh viễn thám; thiết bị phụ trợ cho công nghệ môi trường để xử lý nước thải, rác thải, TMV còn cung cấp các loại dịch vụ như xây lắp; Triển khai thi công các dự án công nghệ, dự án chuyên ngành; tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ; Cung cấp trang thiết bị và dữ liệu tài nguyên môi trường cùng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Cùng với việc tổ chức sản xuất các sản phẩm và dịch vụ cụ thể, TMV sẽ tập trung đầu tư nghiên cứu và thực hiện các dự án thăm dò và khai thác khoáng sản; Các dự án bất động sản nằm trong quy hoạch; Tìm kiếm các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường và nhiều dự án liên quan tới quan trắc, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

 

                                                        Bùi Thị Hồng Hà

                                                              Sở Thông tin và Truyền thông

                                                             (Theo: phapluattp.vn)