Skip to main content

Giảm 2/3 thời gian khai thuế giá trị gia tăng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, Ngành. Những TTHC này đều thuộc những lĩnh vực liên quan nhiều nhất đến người dân và doanh nghiệp như thuế, hải quan, công chứng, khám chữa bệnh, xây dựng…

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo 17 Bộ, Ngành liên quan khẩn trương triển khai ngay việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên.

Sắp tới sẽ không còn tình trạng cứ đến khoảng ngày 20 hàng tháng, các doanh nghiệp (DN) lại đổ dồn đến cơ quan thuế kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây quá tải cho cơ quan thuế, tốn thời gian đi lại, chờ đợi của DN. Việc phải mua hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành với những thủ tục rườm rà cũng sẽ được tháo gỡ.

Khai thuế ba tháng một lần

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục thuế trong Nghị quyết 25, ở thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, các DN nhỏ và vừa sẽ khai thuế ba tháng một lần thay vì hằng tháng như hiện nay. Chỉ các DN lớn mới khai thuế hằng tháng. Như vậy, thời gian khai thuế mỗi năm đối với đa số DN Việt Nam chỉ còn 1/3 so với trước đây. Ngoài ra, thủ tục nộp thuế cũng được nới lỏng thông qua việc mở rộng danh sách các ngân hàng tham gia hệ thống thông tin thu, nộp thuế, kể cả ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo Nghị quyết 25, một số thành phần hồ sơ khi làm các thủ tục thuế như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,… sẽ không yêu cầu công chứng mà chỉ cần nộp bản sao chụp đối chiếu với bản chính.

Không phải đăng ký khi in hóa đơn

Sắp tới, thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in sẽ được thay bằng thông báo mẫu hóa đơn tự in. Cụ thể, khi phát hành mẫu hóa đơn tự in mới, DN chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế mà không yêu cầu phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan thuế. Thông báo này sẽ do Bộ Tài chính quy định chi tiết nội dung về số sêri, mẫu hóa đơn đính kèm và thời gian thông báo cho từng trường hợp… Trong thời hạn nhất định, sau khi DN gửi thông báo mẫu hóa đơn tự phát hành cho cơ quan thuế, nếu cơ quan thuế không trả lời thì DN tự động được lưu hành hóa đơn tự in.

Để thực hiện việc này, Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Luật Quản lý thuế năm 2006. Việc này phải hoàn thành trước ngày 30-11. Đồng thời, chuẩn bị nội dung để sửa các nghị định và thông tư liên quan như: Nghị định 85/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư 60/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007…

                                                                Hồng Hà

                                                                Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                   Theo: phapluattp.vn